menu

Kraks Blå Bog

menu

FAQ

Generelt

Hvor stort er oplaget på Blå Bog – det må være Danmarks dyreste bog?

Hvad prisen angår, skal den ses i forhold til, at Blå Bog er blandt Danmarks største opslagsværker – mere end 1.600 trykte sider og digital adgang til næsten 700.000 digitale biografier udgivet siden 1910.

Oplagstallet på den trykte bog udtaler vi os ikke om.

Hvorfor har I reduceret flere af de ældres biografier?

Optagelse i Kraks Blå Bog er for livstid, hvilket betyder, at gennemsnitsalderen i bogen øges, i takt med at levetiden forlænges. Endvidere indtager flere og flere yngre mennesker betydningsfulde poster i samfundet. Derfor valgte vi for nogle år siden at reducere udvalgte biografier i tilfælde hvor de optagne ikke længere var aktive i deres erhverv eller position. Under det reducerede opslag henvises til seneste udgave med den fulde biografi. Endvidere har vi også fundet det naturligt at bede optagne, der havde en speciel lang biografi om at begrænse sig. Formålet er at sikre, at Kraks Blå Bog kan bevare sin status som en bredt accepteret, overskuelig og aktuel opslagsbog på et højt niveau.

Kan man sige nej til at blive optaget?

Ja, enhver der bliver spurgt kan sige nej til at blive optaget. Vi tvinger ingen personer til at blive optaget, men vi ser selvfølgelig meget gerne, at så mange som muligt af de inviterede personer siger ja til optagelse. Og det gør da heldigvis langt, langt de fleste. Det er en særlig kvalitet ved bogen, at de optagne selv siger god for de respektive tekster. Og ajourføringerne hvert år er ganske omfattende med mere end 80% opdatering.

Er Kraks Blå Bog ikke ved at være lidt kulørt?

Der er øget fokus på såvel underholdningsbranchen som TV-mediet – både på nationalt og internationalt niveau. Derfor har vi fundet det naturligt at optage enkelte personer, der har opnået succes indenfor deres område, og som også har markeret sig i samfundet. Kraks Blå Bog er jo et spejlbillede af det danske samfund. Og der sker derfor ændringer, i takt med at samfundet ændrer sig.

Hvorfor er “NN” med, når han døde inden udgivelsen?

Når en person optaget i Blå Bog dør, bliver biografien slettet fra bogen. Vores redaktionelle deadline ligger normalt i midt i marts med udgivelse i starten af juni. De personer, der måtte dø efter den redaktionelle deadline, får først slettet deres biografi i det følgende års udgave af den trykte bog, men vi markerer naturligvis i deres digitale biografi, at de er afgået ved døden, og vi oplyser også om dødsdatoen.

Hvorfor er “NN” ikke blevet optaget før?

Vi udtaler os principielt ikke om enkeltpersoner. Der kan være flere grunde til, at en person bliver optaget sent i sin karriere, fx at personen ikke har svaret på redaktionens tidligere, gentagne invitationer, at redaktionen ikke tidligere har kunnet komme i kontakt med personen, at personen først er blevet godkendt af redaktionsudvalget sent i sin karriere eller at personen tidligere har takket nej til optagelse, men nu er blevet overtalt.

Hvorfor er ”NN” ikke med i Blå Bog?

Principielt udtaler vi os ikke om enkeltpersoner, hverken når de er optaget eller når de ikke er optaget. Den respekt viser vi alle mennesker. Der kan være forskellige årsager til at en person ikke er optaget, herunder at redaktionen eller fagkonsulenterne ikke har fået øje på vedkommende, at personen ikke har nået at svare på invitationen, at personen ikke er blevet godkendt i redaktionsudvalget, at redaktionen ikke kan komme i kontakt med personen eller at personen ikke ønsker optagelse. I ganske få tilfælde ønsker en person ikke at følge vores opfordring til at blive optaget i Kraks Blå Bog. Det respekterer vi, omend vi i mange tilfælde gør meget for at overtale vedkommende. Tidligere har redaktionen i enkelte tilfælde, når det var indlysende at vedkommende manglede i bogen, selv skrevet biografierne på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Denne praksis følges dog ikke længere, og alle optagelser sker i dag først, når personen har takket ja til vores invitation og selv leveret data til  og godkendt biografien.

Hvorfor kan jeg ikke læse om de optagnes fritidsinteresser og –aktiviteter?

Ligesom børn ikke nævnes, har der heller ikke været tradition for at medtage fritidsinteresser i Blå Bog, da disse ikke har været anset som fagligt relevante. Men tiderne ændrer sig, og skellet mellem faglig og privat bliver ikke opfattet så skarpt i dag. Som det også gælder for oplysninger om børn, er der nu mulighed for at de biograferede kan medtage oplysninger om fritidsinteresser, hvilket mange efterhånden har gjort.

Hvorfor kan man læse om ægtefæller, svigerforældre, men ikke om børn?

Oplysninger om den optagnes forældre, ægtefælle/samlever samt svigerforældre er nogle af de stamdata, der næsten uden undtagelse er at finde i enhver biografi i Blå Bog. Disse oplysninger har bl.a. særlig interesse for personalhistorikere og slægtsforskere, men også andre kan have interesse i at se mere personlige oplysninger om udvalgte personer. Disse oplysninger kan være svære at finde andre steder.

Der har i værkets historie ikke været tradition for at nævne de biograferedes børn. Oplysninger om børn er selvfølgelig vigtige og relevante at læse om i biografisk sammenhæng,  og vi har derfor indført , at man fremover kan medtage oplysninger om børn i den digitale udgave af biografien.

Hvordan er fordelingen mellem kvinder og mænd i Kraks Blå Bog?

Kraks Blå Bog er et spejlbillede af det danske samfund. I dag er næsten halvdelen af de nyoptagne kvinder. I bogen er 21% kvinder. I den første udgave der kom på gaden i 1910 var 5% kvinder. Dette afspejler den generelle samfundsudvikling. Men vi er naturligvis opmærksom på at finde og optage betydningsfulde kvinder, men anvender ikke kønskvotering.

Hvordan kommer man i Kraks Blå Bog?

De fleste forslag til optagelse findes gennem overvågning af medier – aviser, fagblade, radio, TV, online – og fra et antal eksterne konsulenter inden for dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og kulturområdet. Vi modtager også relativt mange velbegrundede forslag fra personer, der peger på sig selv eller andre. Det er forlagets redaktion, der afgør om en person bliver optaget i samråd med de nævnte fagkonsulenter.

Om brug af sitet

Hvordan fungerer kombineret specialsøgning

Den kombinerede specialsøgning søger i de anførte felter og giver de søgeresultater der indeholder både og.

Hvordan fungerer avanceret fritekstsøgning

Den avancerede fritekstsøgning søger i de optagne personers fornavne og efternavne, titler, fødested og adresse samt forældre, ægtefæller/partnere, børn og levnedsløb.

Hvordan fungerer simpel søgning

Den simple søgning på startsiden og i footeren søger udelukkende i de optagne personers fornavn og efternavn.

Hvordan søger man på Blå Bog Online

Der er tre forskellige søgninger på Blå Bog Online: simpel søgning fra øverst på startsiden samt avanceret fritekstsøgning og kombineret specialsøgning fra siden Udvidet søgning.

Online

Brug af materialet

Gads Forlag A/S ejer rettighederne til både databasen og de enkelte biografier heri. Du har ret til at benytte både databasen og dens indhold i overensstemmelse med ophavsretslovens almindelige regler. Det betyder blandt andet, at man må citere fra biografierne i overensstemmelse med god skik og med “Blå Bog Online” som kildeangivelse, og at man kan fremstille enkelte eksemplarer af biografierne til sig selv og sin husstand.

Lovgivning

Grundet Persondataloven har vi spurgt alle biograferede, om de ønsker at deres biografi må offentliggøres online, hvilket mere end 7.200 personer har givet samtykke til i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 429 af 31. maj 200 om behandling af personoplysninger. Vi mangler stadig svar fra enkelte optagne, mens ganske få ikke har ønsket at deltage med en digital biografi. Derfor forventer vi snarest muligt at have næsten alle biograferede fra den trykte bog med i den digitale udgave.  Online-biografierne af Kraks Blå Bog er identiske med biografierne i den trykte udgave af bogen, bortset fra at man i den digitale udgave også finder oplysninger om den biograferedes eventuelle børn og fritidsinteresser. Ud af ca. 8.500 nulevende optagne personer har ca. 900 endnu ikke givet et sådant samtykke. Fulde biografier for disse personer findes kun i den trykte udgave. Her indeholder online-versionen kun stamdata (navn, titel og fødselsdato).